Nederlandse telefoon:
Internationale telefoon:
Nederlandse telefoon:
Internationale telefoon:
Winkelwagen: € 0.00 0
ARTICLE

Bestaan er medicijnen die helpen tegen een erectiestoornis bij jongeren?

Elke man kan het meemaken: de onmogelijkheid om een erectie te krijgen. Dit kan op verschillende manieren verklaard worden. Het is afhankelijk van de oorzaak waarin de beste oplossing is gelegen. Een geneesmiddel kan bijgeval de enige hulp bij erectiestoornissen zijn.

Wat is een erectiestoornis en wie heeft er last van?

Ingeval het zelden voorkomt dat een slappe piemel de bijslaap belet, is dit gans geen reden tot paniek. Door moeheid of enkele drankjes teveel wil het af en toe niet lukken. Na een weldadige nachtrust kan de tekortkoming alweer verholpen zijn. Ingeval het frequenter voorkomt, kan een erectiestoornis oftewel erectiele disfunctie de schuldige zijn. De symptomen van een erectiestoornis zijn: de piemel blijft in slappe houding of het duurt erg lang voor deze stijf wordt of de erectie neemt tijdens de penetratie af, nog voordat het hoogtepunt is bereikt.

Veel mannen schamen zich om deze kwestie te bepraten. Nochtans is dit compleet ongerechtvaardigd. Tussen de 10% en 20% van de Nederlandse mannen heeft herhaaldelijk moeite om hard te worden. De gemiddelde leeftijd van deze mannen ligt rond de 45 jaar, maar een erectiestoornis kan ook voorkomen bij jongeren. Exacte cijfers zijn onmogelijk te presenteren, want verre van alle mannen wenden zich tot een arts. Het percentage kan bijgevolg veel hoger uitpakken. Zeker als men waarneemt hoeveel mannen herhaaldelijk een forum of een Wiki visiteren met de vraagstelling wat te doen tegen een erectiestoornis.

Zo ontstaat een erectiestoornis bij jongeren

Er zijn varia constituenten die de effectuering van een erectie beletten. Veelal zal er sprake moeten zijn van ophitsing, ofschoon dit niet telkenmale vereist is. Een man kan 's ochtends ontwaken met een stijve piemel, ofschoon daar geen wellustige fantasieën aan vooraf zijn gegaan. Toch zal visuele of fysieke instigatie in de regel wel bijdragen. Daarnaast zijn fitte en zelfverzekerde mannen virieler en zal hun lichaam adequater presteren. Tot slot is er nog een sleutelrol voor de bloedcirculatie. De zwellichamen vullen zich met bloed en verhinderen door de druk op de aders dat het weer terugstroomt. Hierdoor wordt de piemel stijf en blijft het zijn hardheid behouden.

Een afwijking in de bloedcirculatie ligt dientengevolge vaak aan de basis van een erectiestoornis. Mannen die lijden aan hart- en vaatziekten lopen aanzienlijk gevaar. Bijzonderheden die een nadelige invloed hebben op de bloedcirculatie, zijn onder meer roken, overgewicht, een te lage of te hoge bloeddruk, slagaderverkalking en het gebruik van bloedverdunners. De waarschijnlijkheid neemt ook toe na een hartinfarct, een beroerte, bij diabetes, lever- en nierziekten, schildklierproblemen, neurologische gebreken en na een prostaatoperatie.

De oorzaak kan ook psychisch zijn. Stress, spanning en depressie kunnen een erectie verhinderen. Geestelijk welbehagen is dienvolgens ook een belangrijke voorwaarde voor een potent seksleven. Wanneer onzekerheid voert tot faalangst, moet men de concrete oplossing onverwijld achterhalen om erger te voorkomen. En tot slot is er het mannelijk geslachtshormoon, testosteron, dat een nauw verband houdt met de viriliteit. Een tekort kan ontstaan door een langdurige, ongezonde leefstijl, maar ook door verouderen.

Is er wat te doen tegen een erectiestoornis?

Er is ontegenzeggelijk wat te doen tegen een erectiestoornis. Als de stoornis te wijten is aan onverkwikkelijke usances, zal het onomstotelijk lonen om deze te ontwennen. Door terughoudendheid te betrachten ten aanzien van tabak, alcohol, drugs en vet eten, zal men op veel terreinen winst boeken. Dus ook op het gebied van sensualiteit.

Als er op mentaal vlak zaken spelen, doet men er goed aan om hier ondersteuning bij te vragen. Neerslachtige gevoelens, traumatische ervaringen of de beklemming om te bezwijken onder prestatiedwang kunnen een tevredenstellend seksleven in de weg staan. Professionals, zoals een arts of een seksuoloog, zijn geïnstrueerd om vertrouwelijk met informatie om te gaan. Somwijlen kan het ook al helpen om open met de eigen partner te converseren.

Ingeval de erectiestoornis een repercussie is van een onderliggend gebrek, kan medische interventie nodig zijn. De huisarts kan een behandeling starten, die volledig toegespitst is op de persoonlijke gezondheidssituatie. Eventueel kan de geneesheer ook een middel tegen erectieproblemen suggereren.

Zo kun je een erectiestoornis met medicijnen behandelen

Een erectiestoornis is somtijds te verhelpen met medicijnen. Fameus zijn de erectiepillen, waarvan Viagra de beroemdste vertegenwoordiger is. Dit diamantvormige, blauwe pilletje heeft in de afgelopen 20 jaar al vele vrijpartijen naar een hoger niveau getild. De werkzame stof is sildenafil. Dit is een PDE5-remmer, wat zorgt voor ontspanning van de spierwanden in de bloedvaten. Hierdoor kunnen de vaten meer bloed transporteren naar de piemel en krijgt men een erectie. Viagra is exclusief op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Er is ook een ander middel dat hetzelfde sildenafil bevat, maar vrij verkrijgbaar is: Kamagra.

Viagra kan veel bijwerkingen opleveren, zoals hoofdpijn, wazig zien en een verstopte neus. Bovendien werkt het niet bij alle mannen. Vardenafil (Levitra) kan dan een passend alternatief zijn. Beide hebben een werkingsduur van ongeveer 5 uur. Voor wie grootsere vooruitzichten heeft, heeft Cialis wellicht wat meer te bieden. Deze ‘weekend-pil’ dankt zijn langdurige effect aan de stof tadalafil.

Het fijne aan tabletten is dat ze discreet zijn in te nemen en lange tijd werken. Daar staat wel tegenover dat ze vaak bijwerkingen bewerkstelligen en met andere medicijnen kunnen conflicteren. Wie bij voorkeur geen pillen slikt, kan ook nog kiezen voor een pikuur of een lotion. Beide worden in de piemel aangebracht en hebben een korte inwerktijd van maar een paar minuten.

Al deze geneesmiddelen kan men online bestellen, met of zonder doktersrecept. Daar moet wel bij opgemerkt worden dat de markt overspoeld wordt door namaakproducten. Om zich ervan te vergewissen dat men het originele middel ontvangt, geldt het advies om alleen bij een integere en geregistreerde shop te kopen.

Mijn Account