Nederlandse telefoon:
Internationale telefoon:
Nederlandse telefoon:
Internationale telefoon:
Winkelwagen: € 0.00 0
ARTICLE

Wat is de penopauze bij mannen: symptomen, behandeling en medicijnen

Zweet dat plots uitbreekt, stemmingswisselingen en vrijpartijen die niet vanzelf lijken te gaan. Veel vrouwen zullen begrijpend knikken. Het zijn dan ook herkenbare verschijnselen tijdens de menopauze. Maar ook mannen kunnen vanaf een bepaalde leeftijd dergelijk ongerief doorleven. Dan wordt er gesproken van penopauze. Ontdek wat de penopauze is, hoe lang het duurt en wat er tegen te doen is.

Wat is de definitie van een penopauze?

Wanneer men Wikipedia erop naslaat, met de vraag wat een penopauze is, stuit men op de volgende omschrijving van deze term: ‘stadium van instabiliteit bij de man’. Met deze definitie tast men nog altijd in het duister qua betekenis. Toch hoeft er maar één letter veranderd te worden om een indicatie te krijgen van in welke hoek er gekeken moet worden. Net als vrouwen, die rond de leeftijd van 55 jaar in de menopauze belanden, kunnen mannen eveneens een overgang doormaken. Ook hier gaat het om een verandering in het hormonale evenwicht. Mannen kunnen trouwens wel tot op hele leeftijd vruchtbaar blijven, dus daarop heeft de penopauze geen gezag.

Zo herken je de penopauze: verschijnselen

Hier moet opgemerkt worden dat de penopauze door de meeste mannen onopgemerkt zal blijven. Ongeveer 12% ervaart werkelijk hinderlijke overgangsklachten. Evenmin is er een vaste lijn te trekken ten aanzien van de gemiddelde leeftijd waarop deze klachten zich zullen openbaren. Er wordt daarom een ruime marge gehanteerd ten aanzien van op welke leeftijd de penopauze manifesteert: tussen de 40 en de 70 jaar kan de penopauze de kop opsteken, of niet.

Talloze verschijnselen zijn aan de penopauze te linken. Beroemd zijn de opvliegers. Deze zijn zeldzamer bij mannen, daar de totstandkoming van een hormoontekort geleidelijker verloopt dan bij vrouwen. De kenmerken van een penopauze dragen dientengevolge de kenmerken van een zakkend T-tekort. Een wisselend humeur, depressiviteit, lankmoedigheid en krachtverlies zijn veel gehoorde klachten. Tevens zal men de ophoping van buikvet, slapeloosheid, osteoporose en bloedarmoede gewaarworden. Bij twijfel kan men getest worden.

Zo kun je de symptomen van een penopauze bij mannen tegengaan

Er is tot op zekere hoogte wat te doen tegen de symptomen van een penopauze bij mannen. Aangevangen kan worden met het aanpassen van het eigen gedrag. Bewustere voedingskeuzes die gepaard gaan met meer sporten, bouwen de weerstand op. De symptomen zullen veeltijds milder tot uiting komen. Het algehele welbevinden wint erbij, maar ook het verouderingsproces wordt geretardeerd.

Mannen die hun hele leven niet gerookt hebben, matig met alcohol zijn omgegaan en zich een actieve dagelijkse routine hebben aangemeten, maken minder kans op het ontwikkelen van gezondheidskwalen op latere leeftijd. Desalniettemin kan het altijd gebeuren dat het lijf, vanwege genetische aanleg of externe veroorzakers, even dwarsligt. Schroom dan niet om professionele hulp in te roepen teneinde de klachten te verlichten of de onderliggende oorzaak weg te nemen.

De penopauze kan verlicht worden met een behandeling

Aangenomen dat niemand de eeuwige jeugd heeft, zal er bij recidiverende klachten opgetreden moeten worden. Een behandeling met medicijnen kan de meest aangewezen route zijn om de penopauze ongeschonden door te komen. Hoewel het voor veel mannen nog een te hoge drempel is om hun viriliteit met buitenstaanders te bespreken, kan het desondanks helpen om deze levensfase comfortabeler door te komen.

Hoe lang het duurt om tot een oplossing te komen, is wisselend per persoon. Medicijnen die voornamelijk de seksgerelateerde symptomen van de penopauze bestrijden kunnen redelijk rap soelaas bieden. Een gel of een spuit is na enkele minuten reeds doeltreffend, een erectiepilletje na grosso modo een uur.

Deze medicijnen worden voorgeschreven bij een penopauze

Mannen in de penopauze hebben allerhande medicijnen tot hun beschikking. Van tabletjes, poeders, shakes en superfoods die men op het internet of in de sportvoedingswinkel kan kopen, tot uitgebreid in laboratoria geteste en aan allerhande regelgeving onderworpen geneesmiddelen. Bij de laatste categorie is in de regel wel een medicus betrokken. Alleen gekwalificeerde personen mogen deze medicijnen voorschrijven, omdat ze door hun opleiding kennis vergaarden over de samenstellingen, toedieningswijzen en risico’s. Persoonlijke, medische omstandigheden bepalen tenslotte bij welk medicijn iemand het meeste baat zal hebben.

Sinds Pfizer deze blauwgekleurde erectiepil in 1998 in de handel bracht, ondergingen de levens van miljoenen minnaars een weergaloze transformatie. Het geheim van deze kentering? Sildenafil. Om een penis stijf te laten worden, dient deze voorzien te worden van een krachtige bloedstroom. En dat is uitgerekend wat sildenafil doet, al na 30-60 minuten. Vervolgens kan men rekenen op 4-6 uur ongehinderde penetratie.

  • Cialis

Cialis dankt zijn fortuin aan tadalafil. Het grootste contrast biedt het gegeven dat tadalafil uiterst traag wordt geëlimineerd. Gedurende 36 uur kan men de effecten van Cialis gewaarworden. Het is dan ook een uiterst populair middel om een prikkelend weekend te beleven. Maar tadalafil is niet alleen geschikt voor incidentele verzetjes. Mannen die op regelmatigere basis seks hebben, kunnen er ook voor kiezen om dagelijks tadalafil te slikken, in kleinere doses. Dit kan ook een oplossing zijn voor wie de klachten door een penopauze gecontroleerd wil aanpakken.

  • Levitra

Net als sildenafil en tadalafil zorgt vardenafil voor een rem op de aanmaak van fosfodiësterase. De daardoor verslapte spierwanden bieden meer ruimte voor een snellere bloedstroom. Levitra begint 25-60 minuten na inname te werken en garandeert zo’n 4-5 uur ongestoord genot. Het is beschikbaar als filmsomhulde en als orodispergeerbare tablet.

De penopauze is niet iets om op te verheugen, maar het is zeker ook geen onoverkomelijk drama. Het blijft veel mannen zelfs in het geheel bespaard. En wie toch klachten krijgt, heeft nog een aantal reddingsboeien in de gedaante van medicijnen, een behandeling en een aangepast gedrag.

Mijn Account